JAWAPAN KERJA PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN 2012
Bahagian 1
1.    Antara contoh kegunaan dan kepentingan analisis data dalam kehidupan seharian:
a)    Bidang sukan-ramalan kejayaan, prestasi ahli sukan dan lain-lain
b)    Bidang hiburan-lagu paling popular, artis paling popular dan lain-lain
c)    Bidang perindustrian-kawalan kualiti barangan, hasil jualan dan pembelian, jangkaan keuntungan dan lain-lain
d)    Bidang Ekologi-populasi suatu sepsis haiwan, tahap pencemaran alam sekitar, populasi penduduk, ramalan cuaca dan lain-lain.
e)    Bidang ekonomi-kawalan kadar inflasi dan deflasi, peningkatan kos sara hidup dan lain-lain.
f)     Bidang pendidikan-prestasi peperiksaan, bilangan kemasukan pelajar ke pusat pengajian dan sekolah berasrama penuh, tadika dan lain-lain.
g)    Bidang perubatan-pengawalan penyakit, pengeluaran ubat-ubatan, rekod peribadi pesakit dan lain-lain.
2.    Sukatan kecenderungan memusat ialah min, mod dan median.
Sukatan serakan ialah julat, julat antara kuartil, varians dan sisihan piawai.
 
Bahagian 2
       1.
Markah
Gundalan
kekerapan
0 – 19
II
2
20 – 39
IIIII  I
6
40 – 59
IIIII  IIIII  I
11
60 – 79
IIIII
5
80 – 99
I
1

2.    a)  (i) min


                    (ii) rujuk lampiran 1
                    (iii) rujuk lampiran 2


       2.      b)    Bergantung kepada data yang diperolehi. Jawapan samada min, mod
                        atau median.
            Ulasan :
Min – mengambil kira semua data dan tiada nilai ekstrem.
Mod –majority data mempunyai nilai yang sama dan tiada nilai ekstrem.
Median – data tidak tersebar jauh dari nilai yang di tengah-tengah.

Bahagian 3
1.     a)
Julat antara kuartil b)
      

   2.    Sisihan Piawai mengambil semua nilai data.
          Julat antara kuartil hanya mempertimbangkan data di kuartil pertama dan kuartil
         ketiga sahaja.

Bahagian 4
1.    Min baru = Min asal ditambah 3
       Mod baru = Mod asal ditambah 3
       Median baru = Median asal ditambah 3
       Julat Antara Kuartil baru = Julat Antara Kuartil Asal
       Sisihan piawai baru = sisihan piawai asal
      Untuk pembuktian:  Tunjukkan penggiraan lengkap menggunakan data asal dan    
      rumus yang  berkaitan.
2.  Kesan markah 97% (nilai ekstrem) terhadap:
     Markah min-ada perubahan (hitungkan)
     Markah mod-perubahan bergantung data asal
     Markah median-tiada perubahan
     Markah julat antara kuartil-tiada perubahan.
     Markah sisihan piawai-ada perubahan (hitungkan)
3. Kedudukan markah pelajar bergantung kepada markah yang diperolehi oleh pelajar .
    Terima sebarang bentuk kad aku janji yang direka oleh pelajar.

0 comments:

Post a Comment

 

Additional Mathematics SMKTTJ Copyright © 2011-2012 | Powered by Blogger